Štěňata/Puppies

Plánujeme vrh C flat coated retrieverů na zimu 2018 (odběr 2/2019). Více v sekci Vrh C.  Černá štěňata, možná hnědá vloha po matce. / Planning the C litter flat coated retriver in winter 2018 (ready to go 2/2019). Information about litter C in Menu - only black puppies (liver talent possible).

Plánujeme vrh B německých ovčáků na jaro 2019. /We plan litter B of german shepherds in spring 2019