Jedovaté rostliny

Některé z uvedench planých rostlin se mohou vyskytovat v zahradách jako okrasné rostliny, dřeviny nebo jejich kultivary, obsah jedovatých látek v nich obsažený ale zůstává zachován!
Možná se výčet bude zdát příliš obsáhlý, vycházím ale ze zkušenosti, že pro psa, zvláště retrievra může být potencionálně poživatelné prakticky všechno :o)
U mnohých rostlin není prozkoumána smrtelná dávka nebo množství, nicméně u citlivějších psů se mohou příznaky projevit už po požití kousku rostliny.

Pokojové:

Azalka (Azalea), Brambořík(Cyclamen), Difenbachie(Difenbachia), Monstera (Monstera deliciosa/Philodendron pertusum), Oleandr (Nerium oleander), Prvosenka (Primula hybridy), Klívie (Clivia), Kroton pestrý (Codieaum variegatum), Anturium - toulitka (Anthurium), Kala - kornoutice (Zantedeschia), Gloriosa, Poisentia (vánoční hvězda).

Volně rostoucí:

Bolševník obecný (Heracleum sphondylium), bolševník velkolepý (H. giganteum) - výskyt na loukách a pastvinách, jedovatý celý, nejvíce nezralé plody, při potřísnění pokožky vyvolává pálení, zánět, puchýře, problémy násobí sluneční záření, kůže nekrotizuje, hojení trvá velmi dlouho (v řádech týdnů), následkem poleptání sítnice bylo prokázáno i oslepnutí. -ROSTLINA- -DETAIL KVĚTU-

Drchnička rolní (Anagallis arvensis) - pole, zahrady, vinice, mírně jedovatá, otrava se projevuje zvracením, poškozuje funkci ledvin. -ROSTLINA-

Pryskyřníkovité (Ranunculaceae) - vlhčí stanoviště, louky, pastviny, na pokožce a sliznicích vyvolává záněty, svědění, vředy, po vstřebání do CNS působí zástavu dechu. Po požití vyvolává zvracení, koliky, poruchy ledvin. V suché formě není jedovatý. -DETAIL LISTŮ- -DETAIL KVĚTU- -OKRASNÉ HYBRIDY-

Durman obecný (Datura stramonium)/Burgmansia, "Andělská trumpeta" - pěstuje se i jako okrasná rostlina, výskyt na kompostech, rumištích, strništích, obsahuje atropin, při menších dávkách působí nervové vzrušení, halucinace, při vysokých dávkách ochrnutí. -PLOD-  -KVĚT- -LISTY- -OKRASNÝ DURMAN-

Blín černý (Hyoscyamus niger) - podobné vlastnosti jako durman. Smrtelná dávka je cca 10 semen. -ROSTLINA- -PLOD-

Lilek černý (Solanum nigrum) - zaměnitelný s jedlými plody lilkovitých, působí tlumivě na srdce a dýchací cesty, ospalost, netečnost, bezvědomí, většinou postačí vyvolat zvracení. -ROSTLINA- -PLOD- -KVĚT-

Mák vlčí (Papaver roheas) - rumiště, okraje komunikací, svalové křeče, zástava dechu, nápadně úzké zorničky. Podobné účinky mají i ostatní druhy máku (P. orientale, atlanticum, nudicaule, croceum, bracteatum, setigerum, somnifeurum, pseudo-orientale), a to i okrasné hybridy. -MÁK VLČÍ- -LISTY- -MÁK SETÝ- -MÁK ATLANTSKÝ- 

Pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia) - mléko způsobuje pálení na pokožce, zvracení, průjem, vředy, koliku, zákal rohovky. Po vstřebání trávícím systémem se objevuje třes svalů, nepravidelný puls, křeče, slinění, nejistá chůze. Stejné účinky má i pryšec chvojka (E. cyparissias), obecný (E. esula), okrouhlý (E. peplus), mandloňovitý (E. amygdaloides), skočcový (E. lathyris), překrásný (E. pulcherrima). -DETAIL KVĚTU KOLOVRATEC- -DETAIL KVĚTU- -PRYŠEC CHVOJKA- -PRYŠEC MANDLOŇOVITÝ- -P.PŘEKRÁSNÝ-VÁNOČNÍ HVĚZDA-

Přesličky (Equisetophyta) - neobdělávaná stanoviště, jedovatá lodyha. -JARNÍ LODYHA- -LETNÍ LODYHA-

Hasivka orličí (Pteridium aquilinum) - světlejší lesy (bory), jedovatá je celá rostlina, způsobuje průjem, překrvení sliznic, horečky, poruchy srdce. -DETAIL LISTŮ- -ROSTLINA- -POROST-

Kapraď samec (Dryopteris filix-mas) - stinné lesy, nejvíce jedovatý je oddenek a spodní část listů, působí na trávící a nervový systém, působí poruchy zraku. -DETAIL LISTU- -ROSTLINA-

rod Cypřišek (sp. Chamaecyparis) - celá rostlina, po požití vyvolává průjem, zvýšení krevního tlaku.-DETAIL LISTU- -DETAIL LISTU1- -SAMČÍ ŠISTICE- -SAMČÍ ŠIŠTICE1- -SAMIČÍ ŠIŠTICE- -ROSTLINA- -ROSTLINA1-

Jalovec chvojka (Juniperus sabina) - nejjedovatější jsou vrcholky větévek, vyvolává zvracení, krvavý průjem, překrvení sliznic, bezvědomí až smrt. Smrtelná dávka je 6-8 kapek silice nebo 5-20g sušených vrcholků vetví. Možná záměna s jalovcem obecným (J. communis)! Podobné účinky má i jalovec virginský (J. virginiana). -DETAIL LISTŮ-JALOVEC OBECNÝ- -DETAIL LISTŮ-JALOVEC CHVOJKA- -J.CHVOJKA- -J.OBECNÝ-

Zerav západní (Thuja occidentalis) - podráždění kůže, po požití zvracení, průjem, zrychlení tepu, křeče, až smrt. Podobné účinky i zerav obrovský (T. plicata) a zeravec východní (Platycladus orientalis).-TH.OCC.LISTY- -TH.OCC.ŠIŠTICE- -PL.OR.ŠIŠTICE- -ROZDÍL LISTY TH.OCC.XPL.OR.-

Tis červený (Taxus baccata), tis japonský (T. cuspidata) - jedovatá celá rostlina kromě míšku plodu (tzn. plod je jedlý - chutný, nasládlý, ale semínko jedovaté!!!), otrava již po hodině po požití, zvracení, slabost, křeče, průjem, bezvědomí až smrt. -KVĚT- -ROSTLINA- -DETAIL LIST PLOD-

Kopytník evropský (Asarum europaeum) - listnaté lesy, křoviny, vlhčí zastíněná místa, nejvíce jedu obsahuje oddenek, vyvolává zvracení, nevolnost, působí na CNS a cévy. -LISTY- -KVĚT-

Podražec křovištní (Aristolochia clematitis) - po požití většího množství až smrtelná otrava, poruchy trávícího ústrojí, útlum nervové soustavy. Podobné účinky okrasný podražec velkolistý (A. durior). -ROSTLINA- -DETAIL KVĚTU- -PLOD- -P.VELKOLISTÝ- -P-VELKOL.PLOD-

Blatouch bahenní (Caltha palustris) - vlhká, mokrá stanoviště, dráždí trávící ústrojí, vyvolává závratě, otoky. -ROSTLINA-

Čemeřice (sp. Helleborus) - jedovatý je zvlášť oddenek a semena. U psů postačuje pro lehkou otravu 0,3 - 1 g, pro těžkou až smrtelnou otravu 4 - 8g. Příznakem je zvracení, rozšíření zorniček, nepravidelný tep, průjem. -ROSTLINA- -ROSTLINA1- -ODKVÉTAJÍCÍ KVĚT-

Hlaváček (sp. Adonis) - ovlivňuje srdeční činnost,  hrozí i smrt. -H.JARNÍ- -H.LETNÍ-

Oměje (sp. Aconitum) - jed je obsažen hlavně v bulvách, otrava se projevuje zvracením, průjmem, necitlivostí na podněty, poruchami srdečního rytmu a dýchání, může být i smrtelná. -ROSTLINA- -DETAIL KVĚT- -ROSTLINA1- -DETAIL KVĚT1-

Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) - celá rostlina, působí křeče, poruchy dýchání a srdce. -ROSTLINA- -KVĚT- -LIST-

Ostrožky (sp. Consolida) a zahradní hybridy Delphinium - jedovatá jsou zvláště semena, působí na nervovou soustavu, pokožku, trávící soustavu a srdeční činnost. -ROSTLINA- -ROSTLINA1- -DEPLHINIUM KVĚT- -DELHPINIUM LIST-

Plamének (Clematis) - planý i šlechtěné okrasné druhy a kultivary, pálivá chuť, takže se otravy prakticky nevyskytují, ale může způsobit podráždění pokožky, puchýře, záněty. -LISTY KVĚTY- -KVĚT- -LISTY KVĚTY1-

Sasanky (sp. Anemone) - i okrasné japonské, celá rostlina po požití působí zvracení, průjem, postižení ledvin i smrt. Nebezpečí poškození zraku při potřísnění oka. -ROSTLINA- -JAPONSKÁ KVĚT- -JAPONSKÁ LIST KVĚT- -ROSTLINA1-

Upolín nejvyšší (Trollius altissimusa okrasné Trollius hybridy - vyvolává útlum nervové soustavy, poruchy ledvin a trávícího ústrojí. -ROSTLINA- -OKRASNÉ HYBRIDY- -HYBRID-

Mahonie cesmínolistá (Mahonia aquifolium) - celá rostlina, vyvolá nevolnost, ale bobule jsou značně nechutné, téměř nepoživatelné. -ROSTLINA- -LISTY- -KVĚTY- -LISTY PLODY-

Vlaštovičník větší (Chelidonium majus) - celá rostlina, požití je pro nepříjemnou chuť téměř vyloučeno. Otrava se projevuje krvácením do žaludku, krvavými průjmy a močí. -ROSTLINA- -ODKVETLÉ KVĚTY-

Dymnivky (sp. Corydalis) - jedovatá hlavně hlíza, působí strnulost až do bizardních poloh. -ROSTLINA- -ROSTLINA1- -ROSTLINA KRESLENÁ-

Srdcovka nádherná (Dicentra spectabilis) - celá rostlina je mírně jedovatá, působí nevolnost, zvracení. -LISTY KVĚT- -LISTY KVĚT1-

Zemědým lékařský (Fumaria officinalis) - poruchy dýchání, zažívání, kolísání tlaku. -ROSTLINA KRESLENÁ- -LISTY- -KVĚTY-

Koukol polní (Agrostemma githago) - jedovatá jsou zvláště semena, způsobuje slinění, rychlý a slabý puls, zvracení, průjem, bezvědomí až smrt. Smrtelná dávka je 2-5 semen na 1kg živé hmotnosti. -ROSTLINA KRESLENÁ- -LISTY- -KVĚT- -ODVETLÝ KVĚT-

Pěnišníky (Rhododendron) - celá rostlina, nevolnost, střevní křeče, ochromení dechu. -ROSTLINA- -ROSTLINA1- -KVĚT- -LISTY-

Bramboříky (sp. Cyclamen) - hlavně hlízy, silné zažívcí potíže a křeče, poškození ledvin. -ROSTLINA- -KVĚT- -LIST-

Zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens) - celá rostlina, průjmy, křeče, poruchy dýchání a CNS, až smrtelné následky. Stejné účinky má i z. drobnolistý (B. microphylla). -ROSTLINA- -LIST- -KVĚT- -OKRASNÝ KULTIVAR-

Bažanka roční (Mercurialis annua) - roste v zahradách, rumištích, u lidských sídel, obsahuje kyanovodík. -ROSTLINA- -KVĚT- -PLOD-

Skočec obecný (Ricinus communis) - zvracení, průjmy, závratě, křeče, ospalost, poškození jater a ledvin. Následky mohou být i smrtelné po požití několika semen. -ROSTLINA- -LISTY- -SEMENA- -PLOD-

Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) - nejvíc jedovaté jsou plody a kůra, způsobuje poruchy srdeční činnosti, těžké dýchání, slinění, nevolnost, křeče, záněty kůže, puchýře, až smrt. Stejně jedovatý je i lýkovec vonný (D. cneorum). -LISTY KVĚT- -ROSTLINA PLOD- -ROSTLINA KRESLENÁ-

Bobkovišeň lékařská (Prunus laurocerasus) - všechny části rostliny jsou jedovaté, uvolňuje se kyanovodík, smrtelná dávka je méně než 20mg, působí nevolnost, dušnost, závratě, bezvědomí až smrt. Tato rostlina je oblíbená na živé ploty!!! -LIST PLOD- -KVĚT- -ROSTLINA ŽIVÝ PLOT-

Mandloň obecná (Amygdalus communis) - semeno, smrtelná po požití cca 10 ks mandlí, které jsou hořké, jedlá mandle je pouze A. communis var. dulcis. -PLODY- -KVĚT- -LISTY-

Střemcha obecná (Prunus padus) - kromě dužniny celá rostlina včetně semene obsahuje kyanovodíkové glykosidy, příznaky podobné jako u mandloně. Podobné účinky má i střemcha pozdní (P. serotina), viržinská (P. virginiana). -LISTY- -KVĚT- -ROSTLINA- -PLOD-

Čičorka pestrá (Securigera varia) - suché louky, výslunné stráně, celá rostlina, zejména semena, působí srdeční arytmii. -ROSTLINA- -ROSTLINA1- -PLOD-

Fazol šarlatový (Phaseolus coccineus) - jedovaté jsou syrové fazole, zvracení, průjem, nevolnost, bolesti žaludku. -ROSTLINA KRESLENÁ- -LIST- -PLOD- -KVĚT-

Hrachor vonný (Lathyrus odoratus) - jedovatá jsou zvláště semena, otrava se projevuje celkovou slabostí, sníženou pohyblivostí končetin, možná i smrt, ale v našich podmínkách je toxicita menší. Podobné účinky má i hrachor setý (L. sativus). -ROSTLINA- -ROSTLINA1- -PLOD- -KVĚT-

Janovec metlatý (Cytissus scoparius), Kručinka barvířská (Genista tinctoria), německá (G. germanica), chlupatá (G. pilosa) - na pohled podobné rostliny, celá rostlina, ale především nezralá semena po požití způsobují až celkové ochrnutí, poruchy srdeční činnosti. -LISTY- -KVĚT- -ROSTLINA KRESLENÁ- -PLOD-

Lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus) - "vlčí bob", celá rostlina, hlavně semena, akutní otrava se projevuje křečemi, poruchami dýchání, chronická otrava způsobuje poškození jater. Může způsobit až smrt. Stejné účniky má i lupina úzkolistá, žlutá a bílá (L. angustifolia, luteus, albus) a také zahradní okrasné kultivary. -KVĚT LIST- -ROSTLINA- -PLOD-

Štědřenec (Laburnum) - "zlatý déšť", celá rostlina, ale hlavně semena po požití vyvolávají slinění, zvracení, křeče, zástavu dechu až smrt. Rostlina má nasládlou chuť. Smrtelná dávka pro psa je 6 g na 1 kg živé hmotnosti. -ROSTLINA- -KVĚT- -LIST- -LIST PLOD- -PLOD-

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) - hlavně kůra, květy a lusky, nevolnost, průjem, křeče. -LIST KVĚT- -ROSTLINA- -ROSTLINA1- -PLOD-

Vistárie čínská, květnatá (Wisteria sinensis, floribunda) - celá rostlina, zvracení, průjem, apatie.-ROSTLINA- -KVĚT- -LIST- -LIST1- -PLOD-

Routa vonná (Ruta graveolens) - celá rostlina, po styku s pokožkou a oslunění vyvolává tvorbu puchýřů, po požití nastává slinění, zvracení, slabost, ospalost, slabý puls až smrt. U gravidních zvířat může dojít k potratu. -ROSTLINA KRESLENÁ- -KVĚT- -LIST- -PLOD-

Třemdava bílá (Dictamnus albus) - podobné příznaky jako routa, ale mírnější. -ROSTLINA KRESLENÁ- -ROSTLINA- -KVĚT- -PLOD-

Len setý, počistivý (Linum usitatissimum, catharticum) - nať, syrová nevařená semena, voda, ve které se semena máčela. Průjem, zvracení. -ROSTLINA- -ROSTLINA1- -ROSTLINA2- -LISTY- -LEN POČISTIVÝ- -SEMENA- -PLOD-

Šťavel kyselý, růžkatý, evropský (Oxalis acetosella, cornicullata, fontana) - poškození ledvin, křeče, zvracení, průjem, i smrt. -ROSTLINA- -ROSTLINA1- -ROSTLINA2- -ROSTLINA3- -LIST- -PLOD-

Břečťan popínavý (Hedera helix) - mnoho okrasných hybridů, celá rostlina - zvláště plody.-LIST- -KVĚT- -PLOD- -ROSTLINA-

Bolehlav plamatý (Conium maculatum) - vlhká štěrkovitá místa, rumiště, blízko sídel, zvracení, průjem, poruchy smyslových orgánů, celkové ochromení, dušení až smrt. Rostlina páchne myšinou (rozeznání od jiných podobných rostlin). -ROSTLINA KRESLENÁ- -LIST- -KVĚT- -STONEK- -PLOD- -PLOD1-

Bolševník obecný (Heracleum sphondylium) - příkopy, křoviny, louky, silné špatně se hojící záněty pokožky, znásobené slunečním zářením, puchýře, ekzémy. -LIST- -PLOD- -ROSTLINA- -ROSTLINA1- -KVĚT-  

Halucha vodní (Oenanthe aquatica) - stojaté mělké vody, obvykle ve stínu, otrava se projevuje nevolností, průjmem, celkovou slabostí až smrtelným kolapsem. -ROSTLINA- -KVĚT- -ROSTLINA1- -ROSTLINA2-

Rozpuk jízlivý (Cicuta virosa) - břehy stojatých vod, příkopy, mokré louky, zvracení, křeče, mdloby, až smrt zástavou dechu. Možná záměna za pastinák, celer, petržel. Chutná sladce. -ROSTLINA KRESLENÁ- -KVĚT- -LIST- -PLOD-

Tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium) - celá rostlina, rumiště, vlhčí stanoviště, možná záměna s petrželí, zvracení, křeče, obrna. -ROSTLINA- -ROSTLINA1- -KVĚT- -PLOD- -LIST-

Brsleny (sp. Euonymus) - světlé listnaté lesy, křoviny, svahy, nevolnost, zvracení, průjem, zvýšená teplota, poruchy krevního oběhu. Smrtelná dávka 30 tobolek. -ROSTLINA KVĚT- -ROSTLINA- -PLOD- -KVĚT PLOD- -VĚTVIČKA- -LIST KVĚT-

Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) - háje, křoviny, světlé okraje lesů, vyvolává podráždění ledvin, koliky, horečka až smrt. Hořká chuť. -LIST PLOD- -LIST KVĚT- -ROSTLINA-

Bez chebdí (Sambucus ebulus) - červenočerné plody, rostlina vysoká do 100cm, netvoří vyšší keře, úporné zvracení, průjem, omezení pohyblivosti, snížení krevního tlaku. -LIST- -PLOD- -KVĚT- -ROSTLINA-

Oleandr obecný (Nerium oleander) - celá rostlina, zvracení, závratě, malátnost, nepravidelný tep, zvýšení teploty, dýchací potíže, poruchy srdeční činnosti, až smrt. Na kůži působí záněty. -ROSTLINA- -KVĚT- -LISTY- -KVĚT1-

Lilky (sp. Solanum) - hlavně nezralé plody, typické květy pro celý rod, snadno zaměnitelné s rajčetem jedlým, zvracení, průjem, ochablost. -KVĚT LIST- -OKRASNÁ PAPRIKA- -KVĚT- -LIST- -LIST PLOD- -LILEK POTMĚCHUŤ- -LIST PLOD1- -LILEK ČERNÝ- 

Pablen kraňský (Scopolia carniolica) - celá rostlina, hlavně oddenek, zrudnutí pokožky, rozšíření zorniček, zrychlený tep. -LIST- -KVĚT- -ROSTLINA- -PLOD-

Rulík zlomocný (Atropa bella-donna) - celá rostlina, bobule zaměnitelné s lesními plody, zrudnutí pokožky, rozšíření zorniček, zrychlený tep, porucha vědomí, agresivita, bezvědomí, dýchací potíže až smrt. -KVĚT- -PLOD- -ROSTLINA- -ROSTLINA LIST- -PLOD KVĚT-

Konitrud lékařský (Gratiola officinalis) - zvracení, průjem, křeče, zánět ledvin, poruchy srdeční činnosti, až smrt zástavou dechu. -ROSTLINA KRESLENÁ- -ROSTLINA- -KVĚT- -KVĚT1-

Krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa) - slinění, poruchy trávení, poruchy ledvin, rudé skvrny na kůži. -ROSTLINA KRESLENÁ- -KVĚT- -ROSTLINA- -LIST-

Náprstník červený, velkokvětý, žlutý (Digitalis purpurea, grandiflora, lutea) - nevolnost, zvracení, dušnost, poruchy srdeční činnosti, poruchy vidění, ledvin, trávícího ústrojí, křeče, smrtelná dávka 100-200mg natě. -ROSTLINA KRESLENÁ- -KVĚT- -LIST- -KVĚT1-

Konvalinka vonná (Convallaria majalis) - celá rostlina, hlavně květy, zvracení, průjem, silné močení, slabost, poruchy srdeční činnosti. -LIST KVĚT- -KVĚT- -PLOD-

Kýchavice (sp. Veratrum) - způsobuje silné kýchání, pálení očí, zvracení, slinění, trávící potíže, snížení krevního tlaku, poruchy dechu a srdeční činnosti, smrtelná dávka méně než 200g. -KVĚT- -V.NIGRUM- -ROSTLINA- -LIST- -ROSTLINA1- -KVĚT1-

Ocún jesenní (Colchicum autumnale) - celá rostlina, nevolnost, koliky, pokles krevního tlaku, teplota, křeče, obrna dýchacího ústrojí, až smrt. Letální dávka 1mg na 1kg živé hmotnosti. -ROSTLINA KRESLENÁ- -ROSTLINA HLÍZA- -KVĚT- -LIST- -OKRASNÁ VARIETA- -DETAIL KVĚT-

Urginea přímořská (Urginea maritima) - "mořská cibule", srdeční potíže a poruchy močového ústrojí, zvracení, průjem, smrtelná dávka 1,5g. -ROSTLINA KRESLENÁ- -ROSTLINA CIBULE LIST- -KVĚT- -KVĚT1- -PLOD-

Vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) - celá rostlina, hlavně bobule zaměnitelné s jedlými plody, trávící potíže, až smrt. -LIST- -PĚTILISTÁ VARIETA- -PLOD- -KVĚT- -LIST PLOD-

Hvězdník (Hippeastrum) - celá rostlina, malátnost, zvracení, častá okrasná květina. -ROSTLINA- -KVĚT- -PLOD- -KVĚT1- -ZAHRADNÍ VARIETA- -ODKVETLÝ KVĚT-

Řemenatka oranžová (Clivia miniata) - "klívie", slinění, zvracení, průjem, ochrnutí až kolaps. -LIST KVĚT- -KVĚT- -PLOD- -LIST PLOD-

Paličkovice nachová (Claviceps purpurea) - "námel", obsah 5% námele v obilí (mouce) vyvolává vážnou otravu až smrt. V lučních porostech se objevuje na jílku vytrvalém, bojínku lučním, srhy a dalších. -V OBILÍ- -V TRAVÁCH- -PLODNICE- -V TRÁVĚ-

Jílek mámivý (Lolium temulentum) - obilky obsahují parazitickou houbu Endoconidium temulentum, která způsobuje rozšíření zorniček, zvracení, třes, ospalost, apatie, slinění, ztráta rovnováhy, těžký dech, slabý tep, srdeční slabost až smrt. Houba je v menším množství přítomna i v dalších druzích jílku a také v kostřavách. -V JÍLKU- -V JÍLKU1-

Áron plamatý (Arum maculatum) - záněty sliznic, žaludeční a střevní potíže, malátnost. Může způsobit i úhyn. -KVĚT- -ROSTLINA KRESLENÁ- -PLOD- -LIST KVĚT- -LIST1-

Další rostliny, které se pěstují ojediněle, jsou pouze mírně jedovaté, případně je otrava téměř vyloučená nebo účinky nebyly spolehlivě prokázány:

Jaterník podléška, Koniklec luční, obecný, velkokvětýOrsej jarní, Samorostlík klasnatý, Talovín zimní, Žluťucha  lesklá, orlíčkolistá, žlutá, Dřišťál obecný, Thunbergův, Rohatec růžkatý, Sluncovka kalifornská, Mydlice lékařská, Ptačinec žabinec, Šater latnatý, Písečnice douškolistá, Pivoňka lékařská, keřovitá, čínská, Posed bílý, Rojovník bahenní, Vrbina penízková, obecná, všechny druhy rozchodníků, semeno broskvoně obecnémeruňky obecnéŽanovec měchýřník, Čimišník stromový, Ruj vlasatá, všechny druhy škumpy, jírovce, Krabilice mámivá, zápašná, Sevlák potoční, Cesmína ostrolistá, Krušina olšová, Ptačí zob obecný, vejčitolistý, Jmelí bílé, všechny druhy kaliny, pámelníkuzimolezu, Brčál barvínek, Klejicha hedvábná, voskovky, Tolita lékařská, Svlačec rolní, Opletník plotní, Povijnice nachová, Užanka lékařská, Pilát lékařský, Hadinec obecný, Kustovnice cizí, všechny druhy černýšů,