Vysvětlivky zkratek

Pro začátečníky nebo laiky jsem pro vás připravila vysvětlivky zkratek, které jsou u informací o štěňátkách použity a vysvětlení proč jsou uváděny a čím jsou důležité pro výběr štěněte nebo rodičů vrhu.

Zdraví:

Flat je jedním z mnoha plemen, která mají pro uchovnění povinné vyšetření kyčelních kloubů na přítomnost dysplazie. Označuje je mezinárodní zkratkou HD (hips dysplazia) nebo česky DKK (dysplazie kyčelního kloubu). Postižení nebo deformace se zjišťují na základě vyhodnocení rentgenového snímku. Směrodatným je zejména tvar kyčelní hlavice, která má být v ideálním případě kulatá a tvar jamky, do které musí hlavice plně zapadnout. V případě deformace dochází k nadměrnému opotřebení kloubu, bolesti při pohybu (v těžkých případech až úplné odmítání pohybu), mohou se odlomit části kostí a vytvořit artróza. Kyčelní klouby nesou velkou část váhy těla psa, proto je každé jejich onemocnění omezující pro majitele i psa. Navíc se odlehčováním kyčlí zátěž posune na jiné části těla (páteř, kolena, čéšky), které na takovýto úkol nejsou stavěny. Dysplazie může být částečně způsobena vnějšími vlivy (např. nesprávný a nepřiměřený pohyb v období vývoje kostry, nesprávná strava, úrazy), ale nezanedbatelnou roli hraje i genetická dispozice. Pokud se v předcích psa vyskytují postižení jedinci pravděpodobnost onemocnění je vyšší.

Existuje více systémů hodnocení pro posouzení stupně dysplazie – někde se hodnotí písmeny, jinde číslicemi, každá noha zvlášť nebo obě dohromady.

U nás je nejčastěji používán systém číslic:

0 – negativní (beze změn)

1 – hraniční (mírné změny, nemají významnější vliv na funkci kloubu)

2 – mírná dysplazie (již výraznější změny, poslední možný stupeň zařazení flatíka do chovu)

3 – střední dysplazie (pes s takovýmto hodnocením na jedné nebo obou nohou je již nechovný)

4 a více – těžká dysplazie

Obdobné hodnocení používané v Evropě založené na písmenech A až E, kdy A znamená negativní snímek beze změn na kloubu.

Podrobně o převodních tabulkách zde (v angličtině).

Informace o dysplazii loketního kloubu (česky DLK, mezinárodně ED – elbows dysplazia) je již dnes posuzována také jako směrodatná při zařazení psa do chovu, přesto že se vyskytuje méně často (což ovšem může zapříčiněno pouze netestováním zvířat, kdy mnoho z nich dysplazii má, ale majitel o tom neví). Loketní klouby nesou celý hrudní koš a přední část těla psa, jejich správný vývoj je tedy velmi důležitý pro pohyb psa. Opět se jako v případě kyčelního kloubu jedná o nesprávný anatomický vývoj kostí a následné deformace nebo úlomky působí artrózu a vedou od kulhání až k odmítání pohybu z důvodu velké bolestivosti.

Také se potvrzuje rentgenovými snímky a hodnotí se číselným kódem 0 až 3, kdy 0 znamená zdravé lokty bez jakýchkoliv změn. Hodnotí se každá noha zvlášť.

Označení PL (patella luxation) znamená v českém překladu luxaci pately, tedy změny na kolenní čéšce. Čéška je nezbytnou součástí kolena a v případě, že dochází k luxaci nefunguje koleno správně. Luxace může mít opět více stupňů (0 až 3), kdy při onemocnění čéška při pohybu vyskakuje z jamky a opět se sama vrací (cca stupeň 1) nebo při těžším stupni (2 nebo 3) z jamky vyskočí, ale již se nevrátí zpět, což znemožňuje pohyb kolene a pes nohu odlehčuje nebo ji vůbec nepoužívá. Náprava je v některých případech možná operací. Jedná se ovšem opět o geneticky podmíněnou vadu. Toto vyšetření je prováděno bez narkózy pouhým prohmatáním kolen a tahovými zkouškami. Není to povinné vyšetření pro chovnost, nicméně Týna ho podstoupila.

Vyšetření dědičných očních chorob nabývá v chovu flatů na významu i přesto, že také není povinné. Flat má ovšem sklony trpět některými závažnými očními chorobami, které mohou omezit možnost vidění nebo vést ke slepotě.

Oční vyšetření se provádí buď 1x za rok (tzv. ECVO) při návštěvě očního specialisty, který vystaví certifikát, ve kterém případné choroby nebo jejich nepřítomnost zaznamená. Některé chroby je možné vyšetřit jednorázově genetickým testem, který po rozboru krve určí, zda pes nese gen pro onemocnění konkrétní chorobou nebo zda již není chorobou postižen.

Hlavními obávanými chorobami u flatů jsou:

PRA – progresivní retinální atrofie, což je onemocnění, které vždy končí slepotou psa. Dochází při něm k odumírání buněk sítnice oka.

HC (hereditary cataract) – katarakta. Jedná se o šedý zákal, zakalení čočky oka, kdy přes zakalení na sítnici nedopadá světlo, protože neprojde přes čočku a nemůže se tak vytvářet žádný obraz. V určitých stádiích je možné psa operovat.

RD (retinální dysplazie) – toto onemocnění může a nemusí mít na zrak vliv, ale je možné i úplné oslepnutí psa. Jedná se o změny na sítnici nebo její části. V těžších případech dochází k odchlípnutí sítnice od podkladu, což vede k její destrukci.

CEA (collie eye anomaly) – anomálie sítnice oka, které se vyskytuje zejména u kolií, ale postiženo může být jakékoliv plemeno.

Goniodysplazie – je onemocnění oka, které může způsobit glaukom (zelený zákal čočky), což vede k bolestivému oslepnutí.

Více o očních chorobách zde.

 

Genotyp: flatí geny v sobě mohou nést genetickou informaci pro vytvoření tří barev – černé, hnědé a žluté.

Možné typy přenosu a kombinace barev ukazuje tato tabulka:

 

Práce:

OVVR (Ověření vlohových vlastností retrievrů) je českou zkouškou, kterou (alespoň) musí retriever absolvovat, aby potvrdil přítomnost vrozených vloh pro práci v terénu a ve vodě. Součástí je i test povahy, zda pes není agresivní nebo bázlivý - takovým jedincům je výsledek zaznamenán do PP a již nemohou být uchovněni. Sleduje se také reakce na střelbu, ochota k práci a vztah s vůdcem.

Záchranářské zkoušky: Jsou rozděleny podle oblasti zájmu na práci v sutinách, vyhledání v ploše, vodní záchranné práce, vyhledání v lavinách a záchranné stopování. Skládají se podle mezinárodního řádu IRO (mají vždy zkratku RH-XX) nebo podle národního řádu (Zxx) a také podle stupně obížnosti. U mezinárodních je to A, B (případně u některých oblastí i C) a národní 1-3. Zkouška většinou obsahuje část poslušnosti, přakážky nebo dovednostní cviky pro danou disciplínu a speciální práce. Pro více informací čtěte ZDE.

Výstavy:

O hodnocení na výstavě si můžete podrobně přečíst ZDE (nižší soutěže) a ZDE (vyšší soutěže).